Hotărârea nr. 204/14.11.2023


privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “PARC PANOURI FOTOVOLTAICE SĂRATA” şi aprobarea proiectului „PARC PANOURI FOTOVOLTAICE SĂRATA”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Cheie nr. 1 al Ministerului Energiei prin Fondul pentru Modernizare

cu 17 voturi ”pentru”, a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița în forma prezentată de inițiator.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.
Consilieri absenți