CODĂREAN Cristian


Consilier local
Partidul Pro România

Prezențe: 21 | Absențe: 4 | Total ședinte mandat: 25
Intrebări/interpelări: 1
Intervenții în dezbateri pe proiect: 3
Propuneri, amendamente la proiecte: 0


Voturi exprimate 218, din care: 216 „pentru”, 1 „împotrivă” și 1 abțineri.

Absențe la vot 78, din care: 24 voturi ne-exprimate și 54 absent la ședință.


Proiecte inițiate: 0

Membru în următoarele comisii:
  • Comisia economică

    buget, finanţe, servicii publice, comerţ, industrie, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al municipiului.