ELISEI Radu Claudiu


Consilier local
Partidul Social Democrat

Prezențe: 57 | Absențe: 22 | Total ședinte mandat: 79
Intrebări/interpelări: 9
Intervenții în dezbateri pe proiect: 17
Propuneri, amendamente la proiecte: 0


Voturi exprimate 689, din care: 579 „pentru”, 7 „împotrivă” și 103 abțineri.

Absențe la vot 249, din care: 69 voturi ne-exprimate și 180 absent la ședință.


Proiecte inițiate: 8
 1. PH respins - cabinet medical

  - Proiect de hotărâre privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa a unui cabinet medical social.

 2. PH respins - ambulanță socială

  - Proiect de hotărâre privind dotarea Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa cu o autoutilitară de transport persoane – ambulanţă socială.

 3. PH respins - parcări puncte termice

  - Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei unor imobile proprietatea Municipiului Bistriţa în imobile cu destinaţia de parcări

 4. PH respins - acord Spitalul județean

  - Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului investițional dintre Municipiul Bistrița și Spitalul Județean de Urgență Bistrița

 5. PH amânat - acordare granturi școli

  - Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a granturilor unităților școlare preuniversitare din municipiul Bistrița și localitățile componente

 6. PH respins - acord Spitalul Județean

  - privind aprobarea Acordului investiţional dintre Municipiul Bistriţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa

 7. Hotărârea nr. 192/25.08.2022

  - privind constituirea unei comisii mixte de analiză a fenomenului consumului de droguri şi substanţe psihoactive în municipiul Bistriţa şi localitățile componente

 8. PH inițiat - stațiune balneoclimaterică Slătinița

  - privind contractarea unor servicii de specialitate pentru realizare studiu de analiză a factorilor naturali din localitatea componentă Slătinița în scopul atestării ca stațiune balneoclimaterică


Membru în următoarele comisii:
 • Comisia juridică

  administraţie publică locală, juridică, protecţie socială şi apărarea drepturilor omului, comunicare, integrare europeană şi relaţii externe, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport, turism.