PAVELEAN Nicolae


Consilier local
Uniunea Salvați România

Prezențe: 76 | Absențe: 8 | Total ședinte mandat: 84
Intrebări/interpelări: 29
Intervenții în dezbateri pe proiect: 54
Propuneri, amendamente la proiecte: 7


Voturi exprimate 856, din care: 798 „pentru”, 7 „împotrivă” și 51 abțineri.

Absențe la vot 88, din care: 26 voturi ne-exprimate și 62 absent la ședință.


Proiecte inițiate: 12
 1. PH inițiat - modernizare locuri de joacă

  - privind repararea și modernizarea locurilor de joacă pentru copii de pe raza municipiului Bistrița precum și completarea acestora cu leagăne speciale destinate copiilor sub 3 ani și pentru copiii cu dizabilități

 2. PH inițiat - modificare HCL 87/2017 - semnătura electronică

  - privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 87/2017 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrița și al serviciilor, instituțiilor și intreprinderilor publice de interes local

 3. PH inițiat - sistem online urmărire cereri

  - privind aprobarea instituirii unui sistem online de urmărire a stadiului de soluționare a cererilor înregistrate în nume propriu de persoanele fizice/juridice la sediul Primăriei municipiului Bistrița

 4. PH inițiat - stații selfpay taxe și impozite

  - privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii pentru instalarea unui numă de 3 stații selfpay pe raza municipiului Bistrița

 5. PH inițiat - măsuri asigurare transparență

  - privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea transparenței activității desfășurate de către municipiul Bistrița în domeniul achizițiilor publice

 6. PH inițiat - parc public pentru câini

  - privind amenajarea unui parc public pentru câini în municipiul Bistrița

 7. PH inițiat - stagiu de practică studenți

  - privind reglementarea stagiului de practică în cadrul Primăriei municipiului Bistrița și în instituțiile subordonate Consiliului Local al municipiului Bistrița

 8. PH retras - conditii.locuinte.colective.mici

  - privind aprobarea condițiilor pentru autorizarea construirii de locuințe colective mici, pe raza municipiului Bistrița

 9. PH retras - locuinte.colective.mici

  - privind aprobarea condițiilor pentru autorizarea construirii de locuințe colective mici, pe raza municipiului Bistrița

 10. PH retras - locuințe colective mici

  - privind aprobarea condiţiilor pentru autorizarea construirii de locuinţe colective mici, pe raza municipiului Bistriţa

 11. PH inițiat - parcări persoane cu dizabilități

  - privind marcarea locurilor de parcare rezervate mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap din cadrul parcărilor publice cu plata din Municipiul Bistrița

 12. Plangere.prealabila.Pavelean Nicolae

  - Plângerea prealabilă formulată de domnul consilier local Pavelean Nicolae înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.47188/08.05.2023 4 cu privire la nelegalitatea Certificatului de urbanism nr.11/05.01.2023 şi adresa de răspuns nr.47188/07.06.2023 a Primăriei municipiului Bistriţa


Membru în următoarele comisii:
 • Comisia de urbanism

  dezvoltare urbană, urbanism, amenajarea teritoriului, estetică urbană, monumente istorice, protecţia mediului, investiţii publice.


DECLARATIE PERSONALA Absolvent al unui masterat în managementul si ingineria calității, cu o experiență considerabila în domeniul calității, cu bune abilități de conducere, comunicare și organizare.

EXPERIENTA PROFESIONALA
( Dec.2019 - Prezent) QM Leader – Product Section Electromobility
( Iulie.2019 – Dec.2019) QMS Group Leader LEONI Wiring Systems RO S.R.L., Strada Drumul Tarpiului, Numărul 24, Bistriţa – 4200 62 (Bistriţa Năsăud) - https://www.leoni.ro/ro/
( Febr.2018 – Iunie.2019) Auditor intern – IATF 16949-2016
( Dec.2017 - Iunie.2019) Reprezentant Siguranta Produsului (PSB)
( Mai.2015 - Oct.2018) Auditor Intern – Managementul Sistemelor de Mediu
(Oct.2013 – Iunie.2019) Inginer Calitate
(Martie.2013 – Iulie.2014) Inspector NDT – Testarea cu lichide penetrante SC RAAL SA, Str. Industriei, no. 7, 420063 BISTRITA, ROMANIAR , website: www.raal.ro

EDUCATIE SI INSTRUIRE
(Martie.2018 – Martie.2018) Certificat de absolvire Formator Profesional Camera de Comert si Industrie Bistrita Nasaud 06/41/24.04.2014
(Martie.2018 – Martie.2018) Certificat de absolvire Auditor Intern – IATF 16949:2016 SC CALITOP SERVICII CONSULTANTA MANAGEMENT
(Noiembrie.2017 – Noiembrie.2017) Certificat de asolvire – Responsabil siguranta produsului (PSB) bfk Management Consultin - VDA Qualitäts Management System
(Noiembrie.2016 – Noiembrie.2016) Certificat de absolvire – Manager Sistem Calitate EOQ PRU Agent in Romania, ARC –Asociatia Romana pentru Calitate
(Oct.2014 – Iunie.2016) Disertatie Master – Managementul si ingineria calitatii UTCN, Facultatea de Constructii de Masini,
(Martie.2015 –April.2015) Certificat de absolvire Auditor Intern – ISO 14001:2004 SC CALITOP SERVICII CONSULTANTA MANAGEMENT
(Oct.2010 – Iulie.2014) Diploma licenta – Inginer in Masini Unelte si Sisteme de Productie UTCN, Facultatea de Constructii de Masini,
(Oct.2010 – Iulie.2014) Dimploma de absolvire – Psiho-pedagogie modul – Nivel I UTCN, Facultatea de Constructii de Masini,
(Feb.2013 – Feb.2013) Certificat de absolvire Testarea cu lichide penetrante, Nivel 2 (PT) conform EN 473:2008
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale – ISIM TIMISOARA
(2006 - 2010) Diploma de bacalaureat - Liceul RADU PETRESCU