Hotărârea nr. 203/14.11.2023


privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a sediului Serviciului de Impozite și taxe” Municipiul Bistrița, strada Alexandru Odobescu nr.17A

a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița, cu 17 voturi ”pentru”, în forma prezentată de inițiator.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.
Consilieri absenți