Ordinea de zi


Aprobarea prin vot a ordinii de zi a ședinței

Pe ordinea de zi a ședinței, stabilită prin dispoziția de convocare, au fost înscrise 5 proiecte de hotărâre.
Ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi ”pentru”.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori Fără inițiator
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.
Consilieri absenți