BRIA Alexandru


Consilier local
Partidul Social Democrat

Prezențe: 65 | Absențe: 34 | Total ședinte mandat: 99
Intrebări/interpelări: 2
Intervenții în dezbateri pe proiect: 40
Propuneri, amendamente la proiecte: 6


Voturi exprimate 640, din care: 588 „pentru”, 7 „împotrivă” și 45 abțineri.

Absențe la vot 522, din care: 229 voturi ne-exprimate și 293 absent la ședință.


Proiecte inițiate: 11
 1. PH respins - cabinet medical

  - Proiect de hotărâre privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa a unui cabinet medical social.

 2. PH respins - ambulanță socială

  - Proiect de hotărâre privind dotarea Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa cu o autoutilitară de transport persoane – ambulanţă socială.

 3. PH respins - parcări puncte termice

  - Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei unor imobile proprietatea Municipiului Bistriţa în imobile cu destinaţia de parcări

 4. PH respins - acord Spitalul județean

  - Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului investițional dintre Municipiul Bistrița și Spitalul Județean de Urgență Bistrița

 5. PH amânat - acordare granturi școli

  - Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a granturilor unităților școlare preuniversitare din municipiul Bistrița și localitățile componente

 6. PH respins - acord Spitalul Județean

  - privind aprobarea Acordului investiţional dintre Municipiul Bistriţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa

 7. PH retras - conditii.locuinte.colective.mici

  - privind aprobarea condițiilor pentru autorizarea construirii de locuințe colective mici, pe raza municipiului Bistrița

 8. PH retras - locuinte.colective.mici

  - privind aprobarea condițiilor pentru autorizarea construirii de locuințe colective mici, pe raza municipiului Bistrița

 9. PH retras - locuințe colective mici

  - privind aprobarea condiţiilor pentru autorizarea construirii de locuinţe colective mici, pe raza municipiului Bistriţa

 10. Hotărârea nr. 192/25.08.2022

  - privind constituirea unei comisii mixte de analiză a fenomenului consumului de droguri şi substanţe psihoactive în municipiul Bistriţa şi localitățile componente

 11. PH inițiat - stațiune balneoclimaterică Slătinița

  - privind contractarea unor servicii de specialitate pentru realizare studiu de analiză a factorilor naturali din localitatea componentă Slătinița în scopul atestării ca stațiune balneoclimaterică


Membru în următoarele comisii:
 • Comisia de urbanism

  dezvoltare urbană, urbanism, amenajarea teritoriului, estetică urbană, monumente istorice, protecţia mediului, investiţii publice.