SILEA Dorin


Consilier local
Partidul Mișcarea Populară

Prezențe: 3 | Absențe: 2 | Total ședinte mandat: 5
Intrebări/interpelări: 0
Intervenții în dezbateri pe proiect: 1
Propuneri, amendamente la proiecte: 0


Voturi exprimate 45, din care: 45 „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 abțineri.

Absențe la vot 14, din care: 1 voturi ne-exprimate și 13 absent la ședință.


Proiecte inițiate: 0

Membru în următoarele comisii:
  • Comisia juridică

    administraţie publică locală, juridică, protecţie socială şi apărarea drepturilor omului, comunicare, integrare europeană şi relaţii externe, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport, turism.


Apartenență politică:
Partidul Mișcarea Populară