Hotărârea nr. 205/14.11.2023


privind modificarea Hotărârii nr.219/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița '' , cu modificările ulterioare

a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița cu modificările ulterioare, cu 17 voturi ”pentru”, în forma prezentată de inițiator.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.
Consilieri absenți