Hotărârea nr. 206/14.11.2023


pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.87/30.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa” - etapa I, cu modificările ulterioare

a fost adoptată cu 17 voturi ”pentru”, în forma prezentată de inițiator.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.
Consilieri absenți