Ședința din 1 iulie 2002


ședință ordinară din

4.

Hotărârea nr. 86/01.07.2002

privind aprobarea organigramei si a statului de functii al functionarilor publici si al personalului contractual pentru anul 2002, din cadrul Serviciului public municipal „Ocolul Silvic al municipiului Bistrita”

5.

Hotărârea nr. 87/01.07.2002

privind aprobarea iesirii din indiviziune cu privire la imobilul – teren, situat în municipiul Bistrita, ridul “La Soare”, înscris în C.F. nr.7932 Bistrita, nr.top. 7259/2; 7260/2 si ridul “La Poligon”, înscris în C.F. nr.7932 Bistrita, nr.top. 7153/2; 7154/2; 7155/2; 7156/2; 7156/2; 7157/2, coproprietari Statul Român, doamna Georgita Ileana si doamna Biris Doina Gabriela

6.

Hotărârea nr. 88/01.07.2002

privind aprobarea iesirii din indiviziune cu privire la imobilul situat în municipiul Bistrita, str.Axente Sever nr.8, coproprietari Statul Român si domnii Petrut Ioan si Monica

7.

Hotărârea nr. 89/01.07.2002

privind aprobarea iesirii din indiviziune cu privire la imobilul situat în municipiul Bistrita, str.Andrei Muresanu nr.15, coproprietari Statul Român si S.C. VARODIMEX S.R.L. Bistrita

8.

Hotărârea nr. 90/01.07.2002

privind detalierea pe amplasamente a obiectivelor de investitii din Programul de construire locuinte pentru tineri, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, în municipiul Bistrita str.Subcetate, pe anul 2002

9.

Hotărârea nr. 91/01.07.2002

privind detalierea pe amplasamente a obiectivelor de investitii din Programul de construire locuinte pentru tineri, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, în municipiul Bistrita str.Subcetate, pe anul 2002

10.

Hotărârea nr. 92/01.07.2002

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare Biserica Ortodoxa cu Hramul Sfântul Ilie" în municipiul Bistrita, str.Mihai Viteazu nr.2B

11.

Hotărârea nr. 93/01.07.2002

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare Biserica Ortodoxa cu Hramul Sfântul Ilie" în municipiul Bistrita, str.Mihai Viteazu nr.2B

12.

Hotărârea nr. 94/01.07.2002

privind aprobarea concesionarii directe a terenului în suprafata de 378 mp, situat în municipiul Bistrita, str.Ion Minulescu nr.33, domnului Putura Ovidiu, pentru construirea unei locuinte individuale cu caracter urban

13.

Hotărârea nr. 95/01.07.2002

privind vânzarea spatiilor cu alta destinatie decât cea de locuinta, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Bistrita

14.

Hotărârea nr. 96/01.07.2002

privind aprobarea participarii în perioada 12 - 17 septembrie 2002, a unei delegatii a municipiului Bistrita, la „Zilele Orasului Zielona-Gora” si „Forumul Oraselor Înfratite”, organizate în orasul Zielona-Gora – Polonia

15.

Hotărârea nr. 97/01.07.2002

privind aprobarea Regulamentului de functionare a Adapostului pentru cazarea câinilor fara stapân, situat în municipiul Bistrita, str.Tarpiului nr.21

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2