Hotărârea nr. 87/01.07.2002


privind aprobarea iesirii din indiviziune cu privire la imobilul – teren, situat în municipiul Bistrita, ridul “La Soare”, înscris în C.F. nr.7932 Bistrita, nr.top. 7259/2; 7260/2 si ridul “La Poligon”, înscris în C.F. nr.7932 Bistrita, nr.top. 7153/2; 7154/2; 7155/2; 7156/2; 7156/2; 7157/2, coproprietari Statul Român, doamna Georgita Ileana si doamna Biris Doina Gabriela

Adoptata cu 23 voturi „pentru”.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.