Hotărârea nr. 94/01.07.2002


privind aprobarea concesionarii directe a terenului în suprafata de 378 mp, situat în municipiul Bistrita, str.Ion Minulescu nr.33, domnului Putura Ovidiu, pentru construirea unei locuinte individuale cu caracter urban

Adoptata cu 20 voturi „pentru”, un vot „împotriva” si 2 abtineri, prin vot secret.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.