Proiect RETRAS HCL nr. 5 - prelungire.PUG


privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentaţiei de urbanism „Actualizare Planul Urbanistic General al municipiului Bistriţa” şi a Regulamentului local de urbanism

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.
Consilieri absenți