Hotărâre nr. 202/31.10.2023


privind declararea de utilitate publică de interes public local a obiectivului de investiţii Centru de colectare prin aport voluntar Valea Boilor şi acordul pentru scoaterea din circuitul agricol a unei cote-părţi din imobilul-teren situat în extravilanul municipiului Bistriţa - Valea Boilor, în suprafață de 2970 mp, identificat în CF 61299 Bistriţa, nr. cadastral 61299, având categoria de folosință pășune, în vederea înființării centrului de colectare

adoptată cu 14 voturi ”pentru” și o abținere, în forma prezentată de inițiator. Proiectul acestei hotărâri a fost înscris pe ordinea de zi în completare la ordinea de zi stabilită prin Dispoziția nr.796/26.10.2023 a Primarului municipiului.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.
Consilieri absenți