Hotărâre nr. 201/31.10.2023


privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - Reabilitare și extindere Sala mare de sport – Colegiul Național ”Andrei Mureșanu”, municipiul Bistrița

a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița cu 14 voturi ”pentru”, în forma prezentată de inițiator, fără intervenții la acest punct al ordinii de zi. Proiectul acestei hotărâri a fost înscris pe ordinea de zi în completare la ordinea de zi stabilită prin Dispoziția nr.796/26.10.2023 a Primarului municipiului.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat
Consilieri absenți