Hotărâre nr. 200/31.10.2023


privind aprobarea iniţierii demersurilor pentru prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei de urbanism „Actualizare Planul Urbanistic General al municipiului Bistriţa” şi a Regulamentului local de urbanism

a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru” și o abținere, în forma prezentată de inițiator.
În intervenția sa secretarul municipiului, doamna Floare Gaftone, a precizat faptul că în data de 20.10.2023 a întocmit obiecții la proiectul de hotărâre, Observații/ observații înregistrate cu nr.3 din 20.10.2023 în registrul special, în principal pentru că nu s-a făcut dovada existenței Avizului sau consultării Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, conform art.31, alin.4 din Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism. În data de 25 octombrie 2023 CTATU a avizat inițierea demersurilor pentru prelungirea valabilității PUG, fiind depus în dosar avizul nr.12/25.10.2023, această neconformitate fiind acoperită. De asemenea, raportat la obiectul reglementării, privind ”inițierea demersurilor pentru prelungire...” , proiectul fiind depus simultan cu cel privind prelungirea valabilității PUG, nu era clar ce demersuri puteau fi inițiate. Proiectul privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General a fost retras de către inițiator de pe ordinea de zi și a fost acoperită și această neconformitate și secretarul general a precizat că va contrasemna hotărârea.
De asemenea, în legătură cu proiectul privind prelungirea valabilității PUG secretarul general a solicitat clarificarea problemei Regulamentului pe UTR aplicabil, având în vedere că acesta nu a fost legal avizat de MDRAP și aprobat în 2013. A răspuns
intervenției secretarului general domnul viceprimar Hangan Sorin, care a precizat cu PUG a cărui valabilitate se prelungește este cel afișat pe site-ul instituției, aprobat și aplicat din timpul administrației PSD. În intervenția sa Primarul municipiului a menționat că situația este criticabilă, că actuala administrație nu are nici o culpă dar orașul nu poate fi lăsat fără Plan Urbanistic General.
În legătură cu subiectul Planului Urbanistic General Consiliul local a aprobat și o intervenție în cadrul ședinței a unui cetățean prezent în sală, domnul Crăciun Silivan, care s-a referit la o petiție depusă în urmă cu câteva zile (existentă în materialele de ședință în legătură cu proiectul retras de pe ordinea de zi) și a propus avizarea documentației existente la Ministerul Dezvoltării.

Dezbateri, propuneri, voturi