Hotărâre nr. 199/31.10.2023


privind însușirea documentaţiei cadastrală de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Complex de agrement situat în Bistrița, localitatea componentă Viișoara și declararea acestuia ca bun de uz și interes public local

a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Bistrița cu 14 voturi ”pentru”, în forma prezentată de inițiator.

Dezbateri, propuneri, voturi