Hotărâre nr. 198/31.10.2023


pentru modificarea articolului 1 al Hotărârii nr.180/23.08.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Bazin de înot olimpic, Str.Aerodromului, nr.33, localitatea Unirea, municipiul Bistrița, judeţul BistrițaNăsăud”

a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița cu 13 voturi ”pentru” și o abținere, în forma prezentată de inițiator.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri
Vot ne-exprimat
Consilieri absenți