Hotărâre nr. 197/31.10.2023


privind a cincea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2023

a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița cu 13 voturi ”pentru” și o abținere, în forma prezentată de inițiator.

Dezbateri, propuneri, voturi