Ședința din 29 aprilie 2024


ședință deîndată din

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost convocată de îndată și se desfăşoară prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice ZOOM, la care participă: consilierii locali ai municipiului Bistriţa, domnul primar Turc Ioan, domnul Hangan Sorin - Viceprimarul municipiului Bistriţa; domnul Stan Călin - Viceprimarul municipiului Bistriţa; domnul Găurean Florin Nicolae – Administratorul public al municipiului; domnul director Cincea Dumitru – Matei – înlocuitorul de drept Secretarul general al municipiului; Coceşiu Liliana – director executiv Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030; Ivașcu Lia – director executiv Direcția tehnică; Pînzariu Mihai - consilier al Primarului municipiului Bistrița; Linul Rrobert - consilier al Primarului municipiului Bistrița; Cionca Terezia Tanţa – consilier Compartimentul Pregătire Documente, Contencios; Morariu Dorina - Maria – consilier Compartimentul Pregătire Documente, Contencios; Deac Bogdan – Direcţia Tehnologia Informaţiei și Inovare și reprezentantul Socităţii Loyal SRL.
Ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost convocată de îndată prin Dispoziția nr.179/29.04.2024, având în vedere urgenţa determinată Urgența determinată de închiderea în data de 07.05.2024, ora 10,00, a Apelului de proiecte nr.PRNV/2023/481.A/1, Apel dedicat unităţilor administrativteritoriale cu statut de municipii-reședință de județ și unităţilor administrativteritoriale limitrofe din zonele urbane funcţionale aferente acestora- Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice (Mobilitate urbană);
Ședința Consiliului local al municipiului Bistrița s-a desfășurat prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul platformei ZOOM.
Au fost prezenți 20 membri ai Consiliului local al municipiului Bistrița din cei 21 consilieri în funcție.
A absentat domnul consilier Elisei Radu Claudiu
Şedința a fost condusă de președintele de ședință în exercițiu, domnul consilier și viceprimar Hangan Sorin.

2.

Hotărârea nr. 87/29.04.2024

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Coridor verde de mobilitate urbană în Centrul Istoric al municipiul Bistriţa”

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Administrator public
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2
Consilieri absenți