Ședința din 20 mai 2024


ședință extraordinară din

ART.1. – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 20 mai 2024, ora 15,00. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice ZOOM, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa la prezenta Dispoziție şi va putea fi accesată pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, www.primariabistrita.ro, Secțiunea Consiliul local – Şedinţe online.
ART.2. – (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, www.primariabistrita.ro, Secțiunea Consiliul local – Materiale ședință.
(2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrița sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
(3) Persoanele interesate sunt invitate să depună propuneri sau recomandări pe e-mail primaria@municipiulbistrita.ro, cu privire la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, până la data de 17 mai 2024, ora 14,00.
ART.3. – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul instituției, www.primariabistrița.ro.

2.

Hotărârea nr. 88/20.05.2024

pentru aprobarea implementării proiectului „Crearea de păduri urbane în municipiul Bistrița” în vederea participării la apelul de proiecte: PNRR/2023/C2/I.1.C – Crearea de păduri urbane

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Administrator public
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2