Hotărârea nr. 207/14.11.2023


privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentaţiei de urbanism „Actualizare Planul Urbanistic General al municipiului Bistriţa” şi a Regulamentului local de urbanism

La începutul ședinței s-au pus la dispoziția membrilor Consiliului local, pe DVD, copii după Documentația de Urbanism Plan Urbanistic General al municipiului Bistrița avizată de MDRAP în anul 2013, înainte de adoptare, așa cum a fost obținută de la minister.
Primarul municipiului a precizat în intervenția sa că valabilitatea documentației avizate și aprobate în anul 2013, se prelungește până când municipiul Bistrița va avea un alt plan urbanistic general. Se estimează ca termen pentru elaborarea noului PUG anul 2026, acest lucru fiind și o cerință a finanțatorului, având în vedere că s-a obținut un grant în valoare de 600.000 euro pentru elaborarea unei documentații noi de plan urbanism general, și pentru transpunerea în GIS a viitorului plan de urbanism general și a planului de mobilitate urbană
Domnul consilier Urîte Florin Radu a propus să fie votată varianta proiectului pusă la dispoziția consilierilor pe consolele din sala de ședințe, fără documentația PUG și fără cele consemnate olograf pe proiectul de hotărâre.
În intervențiile sale secretarul municipiului s-a referit la numeroasele probleme legate de Planul Urbanistic General al municipiului, începând de la elaborare, în relația cu elaboratorul, apoi la avizare, ultimele avize ”forțate” înainte ședinței în care s-a aprobat documentația care încă nu era terminată, la avizul nefavorabil dat documentației în Comisia de urbanism, la faptul că MDRAP a avizat o documentație de urbanism care nu avea planșe UTR și că acestea au fost adăugate documentației transmisă electronic secretarului ulterior ședinței în care a fost aprobat PUG, de către arhitectul șef, pe CD, fără să fi fost informat secretarul cu privire la aceste completări iar documentația pe suport de hârtie a fost comunicată după 3 ani de la aprobare, în original, vizată pe fiecare planșă.
Secretarul general a afirmat că se poate constata că documentația avizată de minister este diferită de cea de pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, a solicitat clarificarea, odată cu prelungirea valabilității documentației, a situației documentației a cărei valabilitate se prelungește și eliminarea planșelor UTR ca nefiind legal avizate și aprobate.
Domnul viceprimar Hangan Sorin s-a referit de asemenea la deficiențele identificate în documentația PUG încă înainte de aprobare, dar că nu se poate în prezent stabili cu certitudine că planșele UTR nu au fost aprobate în 14.11.2023, chiar dacă nu au fost în documentația avizată de MDRAP.
Primarul municipiului s-a referit la situația moștenită de la administrația precedentă, la demersurile făcute pentru clarificarea conținutului PUG, inclusiv la solicitarea unui Raport de audit în legătură cu documentația PUG, dar că auditorii sunt economiști, nu experți în urbanism iar acum documentația acum este la organele de anchetă. Primarul municipiului precizat și faptul că nu avem documentația pe care au avut-o consilierii pe masă în 14.11.2013, deci ceea ce se poate compara acum este ce are Primăria pe site cu ce a pus ministerul la dispoziție.
În intervențiile lor atât primarul cât și viceprimarul municipiului au invocat necesitatea adoptării proiectului de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului, pentru a nu bloca activitatea a autorizare a construcțiilor, inclusiv obiectivele de investiții a municipiului.
Proiectul a fost adoptată cu 17 voturi ”pentru”, unanimitatea voturilor consilierilor prezenți la ședință, în forma prezentată de inițiator.

Dezbateri, propuneri, voturi