Ședința din 14 noiembrie 2023


ședință deîndată din

Ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost convocată de îndată prin Dispoziția nr.838/14.11.2023 având în vedere urgența determinată de:

 • expirarea termenului de valabilitate a documentaţiei de urbanism „Actualizare Planul Urbanistic General al municipiului Bistriţa” şi a Regulamentului local de urbanism și de necesitatea prelungirii termenului de valabilitate al acesteia,
 • necesitatea depunerii la cererea de finanțare prin Agenția Fondului de Mediu, a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a sediului Serviciului de Impozite și taxe” Municipiul Bistrița, strada Alexandru Odobescu nr.17A, ca urmare a condițiilor din Ghidul solicitantului
 • necesitatea depunerii proiectului “PARC PANOURI FOTOVOLTAICE SĂRATA”, începând cu data de 15 noiembrie 2023, în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Cheie nr.1 al Ministerului Energiei prin Fondul pentru Modernizare;
  Ședința s-a desfășurat în sala de ședințe a Consiliului local al municipiului Bistrița;
  Conducerea ședinței a fost asigurată de președintele de ședință în exercițiu, domnul consilier Filip Alexandru Tudor.
  Au fost prezenți 17 membri ai Consiliului local al municipiului Bistrița din cei 21 consilieri în funcție.
  Au absentat: Bria Dumitru Alexandru, Elisei Radu Claudiu (motivat) Săsărman Lucia Augusta și Silea Dorin Petru;

2.

Hotărârea nr. 203/14.11.2023

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a sediului Serviciului de Impozite și taxe” Municipiul Bistrița, strada Alexandru Odobescu nr.17A

3.

Hotărârea nr. 204/14.11.2023

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “PARC PANOURI FOTOVOLTAICE SĂRATA” şi aprobarea proiectului „PARC PANOURI FOTOVOLTAICE SĂRATA”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Cheie nr. 1 al Ministerului Energiei prin Fondul pentru Modernizare

4.

Hotărârea nr. 205/14.11.2023

privind modificarea Hotărârii nr.219/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița '' , cu modificările ulterioare

5.

Hotărârea nr. 206/14.11.2023

pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.87/30.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa” - etapa I, cu modificările ulterioare

6.

Hotărârea nr. 207/14.11.2023

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentaţiei de urbanism „Actualizare Planul Urbanistic General al municipiului Bistriţa” şi a Regulamentului local de urbanism

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Administrator public
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2