Ședința din 8 iulie 2024


ședință extraordinară din

Ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost convocată prin Dispoziția nr.269/04.07.2024, având în vedere urgența determinată de necesitatea majorării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc”, în vederea asigurării finanţării unor manifestări culturale dedicate „Zilelor Bistriţei”, care se vor desfăşura în perioada 12-14 iulie 2024;
Ședința Consiliului local al municipiului Bistrița s-a desfășurat prin mijloace electronice, on line, prin intermediul platformei ZOOM
Au fost prezenți 19 membri ai Consiliului local al municipiului Bistrița din cei 21 consilieri în funcție.
Au absentat: Elisei Radu Claudiu și Suciu Emil Marian.

2.

Hotărârea nr. 119/08.07.2024

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.83/24.05.2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str.Gării – Bulevardul Decebal – str.Andrei Mureșanu – str.Năsăudului” municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare

4.

Hotărârea nr. 121/08.07.2024

privind aprobarea proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării etapei II a acestuia în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Administrator public
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2