Comisia juridică


administraţie publică locală, juridică, protecţie socială şi apărarea drepturilor omului, comunicare, integrare europeană şi relaţii externe, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport, turism.


FILIP Tudor
Consilier local
MÁTHÉ Attila
Consilier local
RUȘTI Ionel
Consilier local
SĂSĂRMAN Augusta
Consilier local
ELISEI Radu Claudiu
Consilier local
GAGA-SEICA Marioara
Consilier local
SILEA Dorin
Consilier local

Președinte: Filip Tudor
Secretar: Mathe Attila

Domnul Kozuk Andrei a demisionat din Consiliul local înainte de ședința din 26 noiembrie 2020.
Domnul Elisei Radu Claudiu a intrat în componența comisiei în data de 23 decembrie 2020.
18 ianuarie 2022 - Doamna GAGA SEICA Marioara devine membru al acestei comisii în locul Doamnei Hudrea Daniela Maria
10.04.2023 - Locul doamnei Silvia Radoicovici este declarat vacant în urma schimbării domiciliului în altă localitate.
25 octombrie 2023 - Validarea mandatului domnului SILEA Dorin Petru


KOZUK Andrei
Consilier local
HUDREA Daniela
Consilier local
RADOICOVICI Silvia
Consilier local