Comisii


1. Comisia economică

buget, finanţe, servicii publice, comerţ, industrie, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

2. Comisia de urbanism

dezvoltare urbană, urbanism, amenajarea teritoriului, estetică urbană, monumente istorice, protecţia mediului, investiţii publice.

3. Comisia juridică

administraţie publică locală, juridică, protecţie socială şi apărarea drepturilor omului, comunicare, integrare europeană şi relaţii externe, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport, turism.