Partidul DemocratCURTEANU Eugen
Consilier local
IOSIVAȘ Doina
Consilier local
SEICA Marioara
Consilier local
BOLOG Licinius
Consilier local
MOISIL Filip
Consilier local
COZMAN Rodica
Consilier local
PURCEL Viorel
Consilier local

30.06.2004 - alegerea domnului consilier Ilieși Cornel în calitate de Viceprimar al municipiului Bistrita
27.01.2005 - încetarea mandatului de consilier al domnului Tuțã Gheorghe, ca urmare a numirii acestuia în funcția de subprefect al județului Bistrița – Nãsãud
27.01.2005 - validarea mandatului de consilier al domnului Bolog Dascãl Licinius Gabriel
29.06.2006 - încetarea mandatului de consilier local al domnului Scurtu Emil
29.06.2006 - validarea mandatului de consilier local al domnului Moisil Filip
26.10.2006 - încetarea de drept a mandatului domnului Cazacu Mihai
26.10.2006 - încetarea de drept a mandatului domnului Doboș Doru
30.11.2006 - este validat mandatul domnului PURCEL Viorel
30.11.2006 - este validat mandatul doamnei COZMAN Viorica


ILIEȘI Cornel
Viceprimar1
TUȚĂ Gheorghe
Consilier local
SCURTU Emil
Consilier local
CAZACU Mihai
Consilier local
DOBOȘ Doru
Consilier local