Comisii


3. Comisia juridică

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie socială şi apărarea drepturilor omului