Hotărârea nr. 116/09.07.2001


privind solutionarea cererii depusa de domnul IUSAN VASILE, domiciliat in municipiul Bistrita, str. Constantin Roman Vivu bl.8, sc.B ap.18, prin care solicita scutirea la plata a majorarilor de intarziere in suma de 749.462 lei, datorate pentru plata cu intarziere a impozitului pe teren datorat pe anii 1999-2000

Adoptata prin vot secret cu 11 voturi „pentru" si 9 „împotriva" din totalul de 20 consilieri prezenți

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.