Ședința din 9 iulie 2001


ședință ordinară din

6.

Hotărârea nr. 110/09.07.2001

privind preluarea de catre Consiliul local al municipiului Bistrita, a spatiului situat în imobilul din Bulevardul Independentei nr.24-26, din administrarea Fundatiei Umanitare "Casa Sperantei"

7.

Hotărârea nr. 111/09.07.2001

privind modificarea Hotarârii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.49/26.03.2001, privind stabilirea unor masuri de completare si tinere la zi a datelor din Registrele Agricole ale municipiului Bistrita

8.

Hotărârea nr. 112/09.07.2001

privind stabilirea componentei Comisiei de analiza a propunerilor de atribuire sau schimbare de denumiri de strazi, piete si obiective de interes public local din municipiul Bistrita

9.

Hotărârea nr. 113/09.07.2001

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, pentru activitatile extrabugetare pe anul 2001

10.

Hotărârea nr. 114/09.07.2001

privind aprobarea suplimentarii cu suma de 350.000 mii lei a fondurilor alocate din bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2001, pentru organizarea manifestarilor "Zilele Municipiului Bistrita"

12.

Hotărârea nr. 116/09.07.2001

privind solutionarea cererii depusa de domnul IUSAN VASILE, domiciliat in municipiul Bistrita, str. Constantin Roman Vivu bl.8, sc.B ap.18, prin care solicita scutirea la plata a majorarilor de intarziere in suma de 749.462 lei, datorate pentru plata cu intarziere a impozitului pe teren datorat pe anii 1999-2000

13.

Hotărârea nr. 117/09.07.2001

privind aprobarea structurii Caietului de sarcini al concesiunii activitatii de producere, transport si distributie a energiei termice a bunurilor si terenurilor aferente aflate in proprietatea publica a municipiului Bistrita

14.

Hotărârea nr. 118/09.07.2001

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare zona de agrement" Zona Valea Ghinzii, UTR 6, Bistrita, beneficiar Consiliul local al municipiului Bistrita

15.

Hotărârea nr. 119/09.07.2001

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire spatiu comercial adiacent spatiilor comerciale existente", str.Andrei Muresanu bl.13, UTR Bistrita, beneficiar: Consiliu local al municipiului Bistrita

16.

Hotărârea nr. 120/09.07.2001

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire spatii de productie si locuinte de servicii", "Drumul Cetatii" U.T.R. 15 Bistrita, beneficiari: SC FLORSISTEM SPORT SRL Bistrita, SC RECORD SRL Bistrita

17.

Hotărârea nr. 121/09.07.2001

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire statie de distributie carburanti, spatii de productie si atelier mecanic", localitatea componenta Unirea nr.470, U.T.R. nr.470, U.T.R. 27/2, Bistrita, beneficiar SC BENJAMIN OIL SRL Bistrita

19.

Hotărârea nr. 123/09.07.2001

privind închirierea spatiului situat în municipiul Bistrita, localitatea componenta Ghinda nr.18A, în suprafata locuibila de 73,5 mp, cu destinatia de locuinta, familiei Moldovan Felicia si Mihai

20.

Hotărârea nr. 124/09.07.2001

privind aprobarea iesirii din indiviziune cu privire la imobilul situat în municipiul Bistrita, str.Sigmirului nr.7, coproprietari Statul Român si domnul Moldovan Mihail

21.

Hotărârea nr. 125/09.07.2001

privind aprobarea preturilor de vânzare ale terenurilor încadrate pe zone si categorii de folosinta, aferente locuintelor vândute chiriasilor în baza Legii nr.112/1995, pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte trecute în proprietatea statului

23.

Hotărârea nr. 127/09.07.2001

privind avizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: "Amenajare centrala termica proprie" - Grupul SColar de Informatica si Electrotehnica Bistrita

25.

Hotărârea nr. 129/09.07.2001

privind functionarea Scolii generale Sarata, în imobilul Caminului Cultural Sarata, municipiul Bistrita, precum si finantarea lucrarilor pentru amenajarile corespunzatoare

27.

Hotărârea nr. 131/09.07.2001

privind organizarea Inspectoratului municipal de protectie civila, ca serviciu public fara personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului local al municipiului Bistrita

28.

Hotărârea nr. 132/09.07.2001

privind infiintarea Serviciului public municipal cu personalitate juridica "Cresa Bistrita", activitate preluata de la Spitalul Judetean Bistrita - Nasaud

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2