Ședința din 6 iulie 2000


ședință extraordinară din

2.

Hotărârea nr. 90/06.07.2000

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr.6/29.06.2000 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistrita

4.

Hotărârea nr. 92/06.07.2000

privind aprobarea caietului de sarcini al concesiunii stabilite prin Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.64/25.05.2000, cu privire la terenurile situate in Bistrita, Calea Moldovei nr.13/B

5.

Hotărârea nr. 93/06.07.2000

privind actualizarea componentei Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Bistrita

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2