Hotărârea nr. 156/03.10.2001


privind avizarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Racord electric si instalatie interioara de iluminat" la Târgul de animale din localitatea componenta Viisoara

Adoptata cu 20 voturi „pentru", din totalul de 20 consilieri prezenți

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.