Ședința din 3 octombrie 2001


ședință ordinară din

2.

Hotărârea nr. 156/03.10.2001

privind avizarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Racord electric si instalatie interioara de iluminat" la Târgul de animale din localitatea componenta Viisoara

6.

Hotărârea nr. 160/03.10.2001

privind inchirierea prin licitatie publica a garajelor situate in municipiul Bistrita, str.Colibitei, bl.1 si a amplasamentelor de garaje situate in municipiul Bistrita, str.Vasile Lupu, bl.3

7.

Hotărârea nr. 161/03.10.2001

privind aprobarea înscrierii dreptului de proprietate al municipiului Bistrita în evidentele de Carte Funciara asupra imobilelor constructii si teren în care functioneaza unitati de învatamânt preuniversitar din municipiul Bistrita

8.

Hotărârea nr. 162/03.10.2001

privind atribuirea in folosinta cu titlu gratuit, a imobilului situat in unicipiul Bistrita, localitatea componenta Unirea, nr.47, Asociatiei Handicapatilor Psihic Bistrita - Nasaud

9.

Hotărârea nr. 163/03.10.2001

privind închirierea spatiului situat în municipiul Bistrita, str.General Grigore Balan nr.17, în suprafata de 27 mp, cu destinatia de locuinta, familiei domnului Berki Oscar

10.

Hotărârea nr. 164/03.10.2001

privind închirierea spatiului situat în municipiul Bistrita, str.Liviu Rebreanu nr.27, în suprafata de 56,14 mp cu destinatia de locuinta, familiei domnului Arsene Dan

11.

Hotărârea nr. 165/03.10.2001

privind închirierea spatiului situat în municipiul Bistrita, str.Gheorghe Sincai nr.9, în suprafata de 26,65 mp, cu destinatia de locuinta, familiei doamnei Adam Ghizela

12.

Hotărârea nr. 166/03.10.2001

privind închirierea prin licitatie publica a spatiului cu alta destinatie decât cea de locuinta, situat în municipiul Bistrita, str.Nicolae Titulescu nr.8, în suprafata de 67,17 mp, cu destinatia de „prestari servicii"

13.

Hotărârea nr. 167/03.10.2001

privind închirierea prin licitatie publica a spatiului cu alta destinatie decât cea de locuinta, situat în municipiul Bistrita, str.Nicolae Titulescu nr.26, în suprafata de 59,67 mp, cu destinatia de „comercializare produse agroalimentare"

16.

Hotărârea nr. 170/03.10.2001

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire fabrica de textile cu activitate de filatura, manufactura si vopsitorie" UTR 12, municipiul Bistrita

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2