Ședința din 31 mai 1999


ședință ordinară din

1.

Hotărârea nr. 40/31.05.1999

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Primariei municipiului Bistrita si a aparatului propriu al Consiliului local al municipiului Bistrita

5.

Hotărârea nr. 44/31.05.1999

privind modificarea Hotararii nr.14/25.01.1999 a Cansiliului local al municipiului Bistrita privind infiintarea Cantinei de ajutor social

6.

Hotărârea nr. 45/31.05.1999

privind aderarea Consiliului local al municipiului Bistrita la Asociatia Nationala si profesionala de Gospodarie Comunala si Locativa din Romania (ANPPGL) - Comitetul National pentru Salubritate, Igiena si Protectia Mediului Urban (CNSIPMU)

7.

Hotărârea nr. 46/31.05.1999

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte individuale", UTR 15, Drumul Cetatii, beneficiari: Runcan Florin, Florian Virgil, Pasca iuliana, Zagrean Alexandru, Coros Sangeaozan Virgil

8.

Hotărârea nr. 47/31.05.1999

privind participarea consilierilor municipali in comisiile de licitatii, pentru adjudecarea investitilor, achizitiilor de bunuri si servicii publice

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2