Hotărârea nr. 31/31.03.1997


privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului pe anul 1996 aferent activi- tatii Regiei autonome de termoficare si locativa Bistrita

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.