Ședința din 31 martie 1997


ședință extraordinară din

1.

Hotărârea nr. 25/31.03.1997

privind aprobarea programului activitatilor stiintifice, culturale, artistice, sportive pe anul 1997, organizate sub egida Primariei municipiului Bistrita.

2.

Hotărârea nr. 26/31.03.1997

privind participarea delegatiei Primariei municipiului Bistrita la Seminarul "Infratire si relatii internationale" organizat de Federatia Mondiala a Oraselor Unite in perioada 10 - 12.04.1997 la Poprad, Slovacia.

3.

Hotărârea nr. 27/31.03.1997

privind inchirierea prin licitatie publica a unor mese pentru comercializare de produse in Piata Independentei Nord si Piata Decebal

5.

Hotărârea nr. 29/31.03.1997

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte individuale si prestari servicii", Bistrita, localitatea componenta Unirea

7.

Hotărârea nr. 31/31.03.1997

privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului pe anul 1996 aferent activi- tatii Regiei autonome de termoficare si locativa Bistrita

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Secretarul general
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2