Hotărârea nr. 59/30.06.1997


privind suportarea din bugetul local a cheltuielilor legate de participarea Primariei municipiului Bistrita la activitatile stiintifice, culturale, artistice, sportive aprobate prin Hotararea Consiliului local nr.25/31.03.1997

Adoptata cu 11 de voturi.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.