Hotărârea nr. 139/28.12.1998


privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al municipiului Bistrita pe anul 1998

Adoptata cu 21 votur

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.