Hotărârea nr. 69/28.07.1997


privind aprobarea numarului de autoturisme proprii din dotarea Primariei municipiului Bistrita si a consumului lunar de carbu- ranti

ART.1.-Se aproba numerul de autoturisme din dotarea Primariei
municipiului Bistrita dupa cum urmeaza:

 • un autoturism "Daewoo Espero" cu numarul de inmatriculare
  BN.01.PMB - pentru primarul municipiului Bistrita;
 • 3 autoturisme "Dacia 1300" cu numere de inmatriculare BN.02.PMB;
  BN.03.PMB; BN.04.PMB - pentru parcul comun.
  ART.2.-Se aproba consumul lunar de carburanti de 450 l/luna/autoturism.
  ART.3.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
  Primarul municipiului Bistrita.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.