Ședința din 28 iulie 1997


ședință ordinară din

2.

Hotărârea nr. 69/28.07.1997

privind aprobarea numarului de autoturisme proprii din dotarea Primariei municipiului Bistrita si a consumului lunar de carbu- ranti

3.

Hotărârea nr. 70/28.07.1997

privind preluarea unui imobil din administrarea Regiei autonome de termoficare si locativa Bistrita in administrarea Primariei municipiului Bistrita

4.

Hotărârea nr. 71/28.07.1997

privind avizarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivele de investitii "Extindere retele distributie gaz str.Valea Ghinzii" si "Extindere retele distributie gaz localitatea componenta Ghinda"

5.

Hotărârea nr. 72/28.07.1997

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului "Consolidare imobil in vederea punerii in functiune a centrului de cazare a persoanelor fara adapost" din municipiul Bistrita

6.

Hotărârea nr. 73/28.07.1997

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare spatii verzi, parcari, alei pietonale" in Ansamblul de locuinte Independentei Sud

9.

Hotărârea nr. 76/28.07.1997

privind aprobarea esalonarii la plata a sumei de 33.780.910 lei si scutirea de majorari de intarziere datorate de SC"RASUNETUL" SA Bistrita, bugetului local

Prezenți la ședință


Primarul orașului
Președintele de ședință
Viceprimar 1
Viceprimar 2