Hotărârea nr. 49/28.05.1998


privind inscrierea in domeniul privat al municipiului Bistrita a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuita, precum si a terenurilor aferente acestora

Adoptata cu 17 voturi

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.