Hotărârea nr. 98/27.10.1997


privind avizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii"Alimentare cu apa Piata Independentei Nord" din municipiul Bistrita

Adoptata cu 19 voturi

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.