Hotărârea nr. 87/27.07.1998


privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului Regiei Autonome de Termoficare si Locativa Bistrita,la data de 30.06.1998

Adoptata cu 19 voturi

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.