Hotărârea nr. 42/27.03.2000


privind solutionarea cererii depusa de doamna Hilmu Simona, domiciliata in municipiul Bistrita, str.Artarilor bl.7 ap.12, prin care solicita esalonarea la plata a sumei de 10396483 lei, reprezentand impozit pe venit si scutire la plata a sumei de 9686851 lei, reprezentand majorari de intarzieri

Adoptata cu 20 voturi.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.