Hotărârea nr. 23/26.08.1996


privind numirea reprezentantului consiliului local in comisia sociala constituita in baza Ordonantei Guver- nului Romaniei nr.19/1994 privind stimularea investi- tiilor pentru realizarea unor lucrari publice si con- structii de locuinte.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.