Hotărârea nr. 4/26.01.1998


privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu "Locuinte individuale cu caracter urban", strada Drumul Cetatii, UTR 12,beneficiari Mihaila Ioan,Istrate Silivan,Mogovan Ioan,Deac Ionel,Dobrican Ioan

Adoptata cu 21 voturi

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.