Hotărârea nr. 60/25.05.2000


privind solutionarea cererii doamnei Boldi Maria, reprezentata a Asociatiei Familiei "BOLDI", domiciliata in municipiul Bistrita, str.Gen.Grigore Balan nr.10, prin care solicita scutirea la plata a sumei de 1554230 lei, reprezentant majorari de intarziere pentru neplata in termen a chiriei datorate pentru teren amplasament tonete stradale

Adoptata cu 20 voturi.

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.