Hotărârea nr. 12/25.01.1999


privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Amenajare pietonal pe strada Liviu Rebreanu, municipiul Bistrita"

Adoptata cu 23 voturi

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.