Hotărârea nr. 26/23.03.1998


privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si repartizarea profitului pe anul 1997 aferent activitatii Regiei Autonome de Termoficare si Locativa Bistrita

Adoptata cu 21 voturi

Dezbateri, propuneri, voturi


Inițiatori
Intervenții Nu au fost intervenții la acest proiect.
Propuneri Nu au fost propuneri la acest proiect.
Voturi „pentru” Niciun vot „pentru”
Voturi „împotrivă” Niciun vot „împotrivă”
Abțineri Nicio abținere
Vot ne-exprimat Au votat toți consilierii prezenți la ședință.